Tìm kiếm

CẬP NHẬT ĐƠN HÀNG

SƠN XÂY DỰNG

Tỉnh: Shizuoka
Lương: 29,000,000

Ngày tuyển: 16/1/2019

NAM NGHỀ MỘC

Tỉnh: Nagasaki
Lương: 29,000,000

Ngày tuyển: 23/1/2019

60 NỮ CHẾ BIẾN THỰC PHẨM ĐỒ ĂN SẴN

Tỉnh: Akita
Lương: 27,000,000

Ngày tuyển: 15/1/2109

MAY LẤY TUỔI CAO

Tỉnh: Gunma
Lương: 26,000,000

Ngày tuyển: 15/1/2019

KĨ SƯ XÂY DỰNG

Tỉnh: Hokkaido
Lương: Liên hệ

Ngày tuyển: 21/01/2019

NAM XÂY DỰNG ĐI LẠI

Tỉnh: Shiga
Lương: 37,000,000

Ngày tuyển: 10/1/2019

18 NAM LÁI MÁY

Tỉnh: Akita
Lương: 33,000,000

Ngày tuyển: 18/1/2019

2 ĐƠN NAM NỮ LÀM BÁNH MỲ

Tỉnh: Saitama
Lương: 28,000,000

Ngày tuyển: 14/1/2019

giàn giáo nhật

Tỉnh: Saitama
Lương: 30,000,000

Ngày tuyển: 15/1/2019

2 đơn xây dựng giàn giáo

Tỉnh: Shizuoka
Lương: 30,000,000

Ngày tuyển: 15/1/2019

9 nữ may mặc

Tỉnh: Nagano
Lương: 31,000,000

Ngày tuyển: 11/1/2019

đi lại phun sơn kim loại

Tỉnh: Nigata
Lương: 40,000,000

Ngày tuyển: khi đủ form

xây dựng tổng hợp

Tỉnh: Nagasaki
Lương: 32,000,000

Ngày tuyển: 27/12/2018

nam vận hành máy tiện

Tỉnh: Aichi
Lương: 31,000,000

Ngày tuyển: 11/01/2019

nam nữ vận hành máy đúc nhựa

Tỉnh: Aichi
Lương: 31,000,000

Ngày tuyển: 11/01/2019

sơn kim loại

Tỉnh: Aichi
Lương: 31,000,000

Ngày tuyển: 19/01/2019

phá dỡ công trình

Tỉnh: Aichi
Lương: 33,000,000

Ngày tuyển: 08/01/2019

dập kim loại

Tỉnh: Gunma
Lương: 29,000,000

Ngày tuyển: 21/01/2019

hàn bán tự động

Tỉnh: Gunma
Lương: 29,000,000

Ngày tuyển: 21/01/2019

sơn linh kien ô tô

Tỉnh: Gunma
Lương: 29,000,000

Ngày tuyển: 21/01/2019

giặt là

Tỉnh: Aichi
Lương: 31,000,000

Ngày tuyển: 25/12/2018

1 năm nữ chế biến hoa quả sấy

Tỉnh: Aichi
Lương: 31,000,000

Ngày tuyển: 25/12/2018

nam chế biến thủy sản

Tỉnh: Ibaraki
Lương: 29,000,000

Ngày tuyển: 8/1/2019

6 nam trồng cà chua

Tỉnh: Kumamoto
Lương: 27,000,000

Ngày tuyển: 17/01/2019

nam trồng cà chua

Tỉnh: Fukuoka
Lương: 29,000,000

Ngày tuyển: 17/1/2019

nữ dệt may

Tỉnh: Fukuoka
Lương: 28,000,000

Ngày tuyển: 17/1/2019

nam cơ khí hàn

Tỉnh: Okayama
Lương: 29,000,000

Ngày tuyển: 10/01/2019

1 năm nam phân loại hàng hóa

Tỉnh: Fukuoka
Lương: 29,000,000

Ngày tuyển: 14/01/2019

21 nu may mặc

Tỉnh: Hiroshima
Lương: 29,000,000

Ngày tuyển: 8/8/2019

điều dưỡng viên nữ

Tỉnh: Chiba
Lương: 31,000,000

Ngày tuyển: 10/01/2019

kĩ sư điện điện tử

Tỉnh: Osaka
Lương: 42,000,000

Ngày tuyển: 8/1/2019

lắp đặt bảo dưỡng điều hòa

Tỉnh: Tokyo
Lương: 35,000,000

Ngày tuyển: 11/01/2019

nam chế biến thực phẩm

Tỉnh: Aichi
Lương: 32,000,000

Ngày tuyển: 07/01/2019

6 nam kĩ sư cơ khí

Tỉnh: Okayama
Lương: 39,000,000

Ngày tuyển: 19/1/2019

nữ 1 năm làm suối nước nóng

Tỉnh: Yamagata
Lương: 29,000,000

Ngày tuyển: tháng 1/2019

nam lái máy xúc

Tỉnh: Tokyo
Lương: 39,000,000

Ngày tuyển: 12~15/01/2019

lắp ráp giàn giáo

Tỉnh: Yamagata
Lương: 27,000,000

Ngày tuyển: 24/12/2018

lắp ghép giàn giáo

Tỉnh: Yamagata
Lương: 27,000,000

Ngày tuyển: 24/12/2018

kĩ sư điện

Tỉnh: Aomori
Lương: 46,000,000

Ngày tuyển: 4~10/01/2019

kĩ sư cơ khí

Tỉnh: Nigata
Lương: 43,000,000

Ngày tuyển: 14/01/2019

nam giàn giáo tuyển thêm

Tỉnh: Gifu
Lương: 30,000,000

Ngày tuyển: 22/12/2018

nam lắp ghép giàn giáo

Tỉnh: Gifu
Lương: 29,000,000

Ngày tuyển: 22/12/2018

nam đúc gia công nhựa

Tỉnh: Saitama
Lương: 31,000,000

Ngày tuyển: 24/12/2018

lắp giàn giáo

Tỉnh: Tokyo
Lương: 32,000,000

Ngày tuyển: 22/1/2019

nam xây dựng đi lại lần 2

Tỉnh: Kumamoto
Lương: 32,000,000

Ngày tuyển: 17/1/2019

xây trát

Tỉnh: Fukuoka
Lương: 30,000,000

Ngày tuyển: 26/1/2019

186 nữ chế biến thực phẩm

Tỉnh: Fukuoka
Lương: 30,000,000

Ngày tuyển: 16/1/2019

CHAT VỚI CHÚNG TÔI