nam xây dựng đi lại lần 2

Thị trường Nhật Bản hiện nay mở cửa, nhiều đơn hàng quay lại Nhật lần 2 đã có mặt tại BATIMEX trong đó có đơn hàng xây dựng lương cao, xuất cảnh nhanh

Tìm kiếm

Đăng ký

CHAT VỚI CHÚNG TÔI