Tìm kiếm

CẬP NHẬT ĐƠN HÀNG

đóng gói công nghiệp

Tỉnh: Osaka
Lương: 33,000,000

Ngày tuyển: 17/09/2019

cơ khí ( hàn) đi lại lần 2

Tỉnh: Chiba
Lương: 47,000,000

Ngày tuyển: 15/08/2019

CHỐNG THẤM VÙNG KANSAI

Tỉnh: Osaka
Lương: 37,000,000

Ngày tuyển: 23/8/2019

Đơn hàng đóng gói sản phẩm công nghiệp

Tỉnh: Toyama
Lương: 29,000,000

Ngày tuyển: 17/09/2019

Nam lát gạch nhận đến tuổi cao

Tỉnh: Iwate
Lương: 30,000,000

Ngày tuyển: 02/08/2019

nữ vận hành máy dập kim loại

Tỉnh: Osaka
Lương: 32,000,000

Ngày tuyển: 10/06/2019

bảo dưỡng oto đến 35 tuổi

Tỉnh: Iwate
Lương: 35,000,000

Ngày tuyển: 07/06/2019

nam thực phẩm đi lại thi sớm bay nhanh

Tỉnh: Tokyo
Lương: 35,000,000

Ngày tuyển: 03/06/2019

1 năm giặt là

Tỉnh: Fukuoka
Lương: 29,000,000

Ngày tuyển: 6/08/2019

tuyển nam đơn mộc

Tỉnh: Osaka
Lương: 37,000,000

Ngày tuyển: 02/06/2019

CHAT VỚI CHÚNG TÔI